Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej już po raz trzeci jest gospodarzem finału Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'', który odbędzie się 19 marca 2020 roku. Tegoroczna, ósma edycja konkursu kierowanego do uczniów wszystkich wielkopolskich szkół wpisuje się w obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Sejm RP mocą podjętej uchwały ustanowił rok 2020, m.in. Rokiem Bitwy Warszawskiej. Uzasadniając podjętą uchwałę, o tym decydującym starciu wojny polsko-bolszewickiej napisano: ''Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego - generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią''. Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski już w połowie grudnia 1918 roku w opublikowanym na łamach ''New York Times'' wywiadzie powiedział: ''Sądzę, że niebezpieczeństwo bolszewizmu w Polsce jest groźne, o ile nie będziemy zdolni zbudować należytej zapory przeciw wpływom rosyjskim...''. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, w dniu 2 marca br. upływa termin zgłoszenia organizatorom pocztą tradycyjną składu osobowego drużyn (dopuszcza się nadesłanie zgłoszeń drogą e-mailową lub faksem do 5 marca włącznie). Zgłoszone drużyny 9 marca 2020 roku będą mogły przystąpić do etapu wojewódzkiego Konkursu polegającego na rozwiązaniu u siebie w szkole bądź w domu za pośrednictwem połączenia internetowego 20-zadaniowego testu jednokrotnego wyboru. Więcej szczegółów dotyczących przebiegu Konkursu wraz z Kartą zgłoszenia drużyny dostępna jest w poniższym pliku.

W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy!

  Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia