Ogólnopolska akcja "Góra Grosza"

Co roku nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

Od listopada do marca trwa zbiórka drobnych monet, które zostają przekazane na rzecz dzieci wychowujących się poza swoją rodziną- w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne- pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Nasi uczniowie nie zawodzą, każdy przynosi ile może – w myśl zasady: „ Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.

Bardzo dziękujemy wszystkim za hojność. W tym roku najwięcej groszaków zebrały trzy klasy :

  • Klasa Vd- 107, 30 zł
  • Klasa IV b- 87, 04 zł
  • Klasa VI a- 84,15 zł