Europejski Dzień Języków Obcych

W dniach 21 - 25 września klasy I - III obchodziły Eurpejski Dzien Języków Obcych

 


 
Eurpejski Dzięń Języków Obcych