PDF ikonka STATUT SZKOŁY
PDF ikonka KARTA ZACHOWANIA
PDF ikonka PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
PDF ikonka

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I KRYZYSOWEGO
W SYTUACJACH TRUDNYCH

PDF ikonka KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY
PDF ikonka SYSTEMOWE UJĘCIE PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

UWAGA!

Dyrekcja szkoły informuje, że DUPLIKATY legitymacji oraz świadectw szkolnych
wydawane są odpłatnie po uprzednim wpłaceniu na konto szkoły kwoty:

9 zł (legitymacja) oraz
26 zł (świadectwo).

Numer konta: 95 1020 4027 0000 1302 1263 9516

W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę oraz słowo "duplikat legitymacji" czy "duplikat świadectwa".

Kopia przelewu jest jedyną podstawą wydania duplikatu (należy ją dostarczyć do sekretariatu).

UWAGA: wymiana legitymacji spowodowana zmianą adresu jest bezpłatna

 

  PDF ikonka    REGULAMIN SZKOŁY
PDF ikonka REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
PDF ikonka REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019r.
PDF ikonka REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ
PDF ikonka REGULAMIN CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
PDF ikonka REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
PDF ikonka REGULAMIN PRACOWNI PRZYRODNICZEJ
PDF ikonka PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO
PDF ikonka REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PDF ikonka REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH
PDF ikonka TESTY KWALIFIKACYJNE DO KLASY SPORTOWEJ