Jesteśmy jedną z pierwszych poznańskich szkół podstawowych należących do European Schoolnet – posiadamy certyfikaty potwierdzające przynależność do sieci szkół europejskich!
Z Brukseli otrzymaliśmy podziękowanie za wkład w nauczanie o Europie przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych

We wrześniu 2006 r. nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa  na realizację pilotażowego Programu e -szkoła. Jesteśmy jedną z pierwszych  szkół Wielkopolski, a pierwszą w Poznaniu, w których wdrożono nowoczesne rozwiązania techniczne obejmujące: sieci radiowe, komputery przenośne i inne urządzenia multimedialne służące nauczycielom w dydaktyce i zarządzaniu procesem kształcenia na poziomie lekcji i oddziału szkolnego.

W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła otrzymała  nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu.
Wspierają nas też rodzice, dzięki którym powiększyliśmy bazę o dodatkowe stanowiska.
W lipcu 2006 r. biblioteka otrzymała INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTI‐ MEDIALNEJ sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

Od wielu lat szkoła bierze udział w kolejnych  edycjach  "Szkoły bez Przemocy" . W czerwcu  w ramach obchodów "Ogólnopolskiego Dnia Szkoły bez Przemocy" realizujemy różne projekty np.: "Poszukiwacze przygód - nasze spotkania z książką
i filmem"(2009r.),  " Turystyka - sport i rekreacja; jak bezpiecznie spędzić czas?"(2010),  "Trzymaj formę - Stawiamy na rodzinę"(2011r.),  "Kibicuję grze fair play"(2012r.) oraz " Nasze sportowe pasje i talenty" (2013r.). Działania te wpływają na poprawę bezpieczeństwa w szkole. Przyczynia się do tego także monitoring funkcjonujący od kilku lat.
19 VI 2009 roku otrzymaliśmy certyfikat „ Szkoła bez przemocy” w ramach Ogólnopolskiego projektu społecznego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Byliśmy jedną z pierwszych szkół biorących udział w projekcie międzynarodowym "Dzień Wiosny w Europie", który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucjieuropejskich,  a organizowany jest przez European Schoolnet. Corocznie nasza szkoła otrzymuje prestiżowy certyfikat uczestnictwa w projekcie.