e-Szkoła

We wrześniu 2006 r. nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa  na realizację pilotażowego Programu e -szkoła. Jesteśmy jedną z pierwszych  szkół Wielkopolski, a pierwszą w Poznaniu, w których wdrożono nowoczesne rozwiązania techniczne obejmujące: sieci radiowe, komputery przenośne i inne urządzenia multimedialne służące nauczycielom w dydaktyce i zarządzaniu procesem kształcenia na poziomie lekcji i oddziału szkolnego.