Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

I półrocze - 03.09.2018r. – 11.01.2019r.

II półrocze - 28.01.2019r. – 21.06.2019r.

TERMIN

WYDARZENIE

3.09. 2018r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

12 – 13.09.2018r.

Zebrania z rodzicami

24.09.2018r.

Zebranie Rady Rodziców

12.10.2018r.

Inna organizacja dnia oraz Pasowanie na ucznia klasy I

17.10.2018r.

Rozmowy indywidualne

1.11.2018r.

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

2.11.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - opieka świetlicy

9.11.2018r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

19.12.2018r.

Indywidualne spotkania z rodzicami- ( informacja o zagrożeniach)

21.12.2018r.

Wigilie klasowe inna organizacja dnia

23.12.2018r. – 31.12. 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2018r.

    Nowy Rok     - dzień ustawowo wolny

2.01.2019r. – 10.01.2019r.

Procedura wystawiania ocen półrocznych

11.01.2019r.

Zakończenie I półrocza

14.01.2019. - 27.01.2019

Ferie zimowe

6.02.2019r.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

luty 2019r.

Dzień Otwartych Drzwi dla rodziców i dzieci oddziału przedszkolnego i klas I na rok szkolny 2018/2019

wiosna 2019r.

Rekolekcje wielkopostne

20.03.2019r.

Rozmowy indywidualne

15.04.2019r.

Egzamin - język polski dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16.04.2019r.

Egzamin – matematyka dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17.04.2019r.

Egzamin - język angielski dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

18.04.2019 - 23.04. 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2019r.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

01.05.2019r.

Święto Pracy   -dzień ustawowo wolny

02.05.2019r.

Dzień wolny od zajęć - odpracowany festynem 8.06.2019r.

03.05.2019r.

Święto Konstytucji 3 Maja -dzień ustawowo wolny

maj 2018r.

„Imieniny Patrona” - jubileusz szkoły

08.05.2019r.

Indywidualne spotkania z rodzicami- ( informacja o zagrożeniach)

08.06.2019r.

Festyn szkolny

30.05.2019r. – 6.06.2019r.

Procedura wystawiania   rocznych ocen klasyfikacyjnych

07.06.2019r.

Ostateczne wystawienie ocen i powiadomienie rodziców

21.06. 2019r.

Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2019r. – 31.08. 2019r.

Ferie letnie


DODATKOWE DNI WOLNE ( od zajęć dydaktycznych), szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej – po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

 • 12.10.2018 r. - święto KEN inna organizacja dnia
 • 21.12.2018r. - Wigilie klasowe inna organizacja dnia
 • 02.05.2019r. - dzień odpracowany 8.06.2019r. (festyn szkolny)

 

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką konieczność

 • 2.11.2018r. – piątek
 • 27.12.2018r. – czwartek
 • 28.12.2018r. – piątek
 • 15.04.2019r. – poniedziałek
 • 16.04.2019r. – wtorek
 • 17.04.2019r. – środa
 • 18.04.2019r. – czwartek
 • 19.04.2019r. – piątek
 • 23.04.2019r. – wtorek


Oddział przedszkolny - bez zmian.   

 

·