Pracownicy szkoły

Zatrudnionych jest 55 pracowników pedagogicznych. W tym :

- nauczycieli dyplomowanych: 20
- nauczycieli mianowanych : 30
- nauczycieli kontraktowych : 4
- nauczycieli stażystów: 1


Wśród nich jest:
-3 trenerów,
-3 egzaminatorów,
-1 ekspert.

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

Pani mgr Renata Frąszczak - Witkowska, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Jolanta Tunkiel, nauczyciel dyplomowany,

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Pani mgr Katarzyna Ceyza, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Aldona Feder, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Aleksandra Grzelka, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Marzena Hajduk, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Katarzyna Karnicka, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Helena Ławicka, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Aleksandra Michałowicz, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Natalia Namysł, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Małgorzata Tomala-Krupińska, nauczyciel dyplomowany,

Nauczyciele przedmiotów

Język polski:
Pani mgr Mariola Kołodziejczyk, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Ewa Woszczak, nauczyciel dyplomowany
Pani mgr Sylwia Łabędzka - Słaboszewska, nauczyciel kontraktowy
Pani mgr Joanna Frączek - Kozłowska, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Maria Bromberek - nauczyciel kontraktowy (zastępstwo od 01.09.2016)
Pan mgr Michał Bartz - nauczyciel dyplomowany (zastępstwo od 01.10.2016)

Matematyka
Pani mgr Violetta Glabus-Bociąg, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Beata Klój, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Ewa Carlton, nauczyciel dyplomowany.
Pani mgr Karolina Włodarczyk-Jur, nauczyciel dyplomowany

Zajęcia komputerowe i informatyka:
Pan mgr inż. Jacek Behrendt, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Lidia Michalska, nauczyciel mianowany
Pani mgr Kinga Żurczak, nauczyciel dyplomowany (zastępstwo od 20.02.2017)

Język angielski:
Pani mgr Irena Brózda, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Ewa Carlton, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Joanna Rurańska, nauczyciel mianowany.
Pani mgr Katarzyna Reclik-Szulc, nauczyciel stażysta (zastępstwo od 20.02.2017)

Język hiszpański:
Pani mgr Katarzyna Reclik-Szulc, nauczyciel stażysta

Język niemiecki:
Pani mgr Kinga Żurczak, nauczyciel dyplomowany

Doradztwo zawodowe:
Pani mgr Kinga Żurczak, nauczyciel dyplomowany


Przyroda:
Pani mgr Joanna Kardacz, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Bożena Sankowska, nauczyciel dyplomowany.

Biologia:
Pani mgr Bożena Sankowska, nauczyciel dyplomowany.

Geografia:
Pani mgr Joanna Kardacz, nauczyciel mianowany,

Chemia:
Pani dr Monika Piasecka, nauczyciel mianowany

Fizyka:
Pani mgr Karolina Włodarczyk-Jur, nauczyciel dyplomowany

Wychowanie do życia w rodzinie
Pani mgr Anna Niewiadomska, nauczyciel mianowany.

Historia:
Pan mgr Sławomir Brambor, nauczyciel mianowany.

Zajęcia techniczne:
Pan mgr Sławomir Brambor, nauczyciel mianowany.
Pani mgr Sylwia Maik, nauczyciel mianowany

Muzyka:
Pani mgr Anna Niewiadomska, nauczyciel mianowany.

Plastyka:
Pani mgr Anna Niewiadomska, nauczyciel mianowany.
Pani mgr Sylwia Maik, nauczyciel mianowany

Wychowanie fizyczne:
Pani mgr Justyna Cichocka, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Elżbieta Karasiewicz, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Jolanta Januszewska, nauczyciel mianowany,
Pan mgr Tomasz Cichocki, nauczyciel dyplomowany.
Pani mgr Karolina Sobkowska, nauczyciel kontraktowy

Religia:
Pani mgr Dorota Nowak, nauczyciel dyplomowany,
Pani mgr Kinga Wolniewicz, nauczyciel mianowany.

Etyka
Pani mgr Renata Żołędziowska, nauczyciel dyplomowany.

Nauczyciel wspomagający w kl.I-VII
Pani mgr Sylwia Łaszkiewicz, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Agnieszka Puzowska - Wawrzyniak, nauczyciel mianowany

 

Biblioteka:
Pani mgr Arleta Ziołek, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Teresa Szafrańska, nauczyciel mianowany.

Świetlica
Pani mgr Iwona Gładkowska, nauczyciel mianowany,
Pani Katarzyna Górczyńska, nauczyciel kontraktowy
Pani mgr Iwona Ochal, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Małgorzata Jurga, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Alicja Baranowska, nauczyciel kontraktowy,