"English High Flier"

Już kolejny raz,uczniowie naszej szkoły, mieli okazję wziąć udział w  ogólnopolskim konkursie "English High Flier"pod patronatem firmy "Jersz".

Celem działalności Łowców Talentów Jersz jest rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego i twórczego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz popularyzacja przedmiotów językowych, humanistycznych i matematycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

W konkursie "English High Flier" wzięło udział 43 uczniów z klas V-tych i VI-tych.Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie otrzymał Jan Staszkiewicz z klasy Vd.