Dzień Ziemi

We wtorek 24 kwietnia uczniowie ze szkolnego koła ekologicznego wierszykami i piosenkami przypomnieli wszystkim dzieciom o tym czym jest dla każdego nasza planeta Ziemia.

Przy okazji rozwiązali wspólnie krzyżówkę i odczytali hasła ekologiczne. Chcieli w ten sposób uświadomić wszystkim jak kruchy jest ekosystem naszej planety.