WIOSENNE PORZĄDKI W POZNANIU

Nasza szkoła – jak co roku – przyłączyła się do akcji organizowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania „Wiosenne porządki”.

Tym razem kampania przebiegała pod hasłem „TY NIE BYĆ SZUSZWOL ANI TEŻ FLEJA – NIE SPRZĄTA PO SOBIE INO TULEJA”, którego autorem jest pan Juliusz Kubel - popularyzator gwary poznańskiej, pomysłodawca utworzenia poznańskiego pomnika Starego Marycha. Akcje takie mają na celu poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie prawidłowego zbierania odpadów komunalnych oraz dbałości o czystość przestrzeni publicznej.

5 kwietnia uczniowie klas III, VI i VII wybrali się w pobliskie strefy naszej szkoły i osiedla porządkując tereny najbliższe mieszkańcom naszej okolicy. Akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie!