Szanowni Rodzice.

               Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, związanymi z reżimem sanitarnym, wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na świeżym powietrzu, chyba że nauczyciel podejmie inną decyzję (np. opady deszczu lub ustanie ograniczeń związanych z pandemią).

Uczniowie, bezwzględnie, muszą być przygotowani do panujących warunków atmosferycznych. Odpowiedni strój jest obowiązkiem ucznia. Brak odpowiedniego stroju będzie traktowane jako nieprzygotowanie do zajęć.

Uczniowie, w maseczkach, schodzą na lekcje wf. do holu przy małej sali gimnastycznej po przerwie, równo z dzwonkiem na lekcję, następnie są przeprowadzani do sal gimnastycznych przez nauczycieli wychowania fizycznego, zachowując odpowiedni dystans. W szatniach, uczniowie również przebywają w maseczkach. Przed wejściem do sal gimnastycznych i po lekcjach wf. uczniowie dezynfekują ręce.

Szanowni Państwo!

Jest możliwość bezpłatnego korzystania ze wszystkich możliwości dziennika po zalogowaniu przez stronę internetową https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj  (klikamy w fioletową ikonę Librus Synergia). Przy logowaniu należy użyć cyfrowego loginu, który uczniowie otrzymali na początku roku szkolnego i hasła, które zostało ustalone po pierwszym logowaniu.

Dyrekcja Szkoły informuje, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpi zmiana dziennika elektronicznego.
Od 1 września będziemy stosować dziennik LIBRUS. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie otrzymają od wychowawców dane do logowania dla rodziców i dla siebie.
W trakcie pierwszego logowania będzie wymagana zmiana hasła.
Jeżeli ktoś z Państwa nie odbierze loginu w dniu 1 września, będzie mógł to zrobić po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły. Poza tym informujemy, że od 1 września obecnie używany dziennik nie będzie aktywny. Niektóre istotne informacje będziemy przez jakiś czas umieszczać na stronie internetowej szkoły.