Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca br. zgodnie z harmonogramem:

  • uczniowie klasy VIII A o godzinie 10.00
  • uczniowie klasy VIII B o godzinie 11.00
  • uczniowie klasy VIII C o godzinie 12.00.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości, unikanie gromadzenia się przed i w budynku szkoły, dezynfekcję rąk, zakrycie ust i nosa maseczką.