DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców – informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 14.10.2021 r. - święto KEN – inna organizacja dnia
 • 12.11.2021 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 22.12.2021r. - Wigilie klasowe inna organizacja dnia
 • 07.01.2022 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.05.2022 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 24.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty – język polski – świetlica czynna bez zmian
 • 25.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka – świetlica czynna bez zmian
 • 26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty – język angielski – świetlica czynna bez zmian
 • 17.06.2022r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Dni wolne od zajęć, w których czynna będzie świetlica szkolna w godzinach 7.00 -17.00,
na wyraźną prośbę rodzica.

 • 12.2021r. – czwartek
 • 12.2021 r. – poniedziałek
 • 28.12.2021r. – wtorek
 • 29.12.2021r. – środa
 • 12.2021r. – czwartek
 • 14.04.2022r. – czwartek
 • 19.04.2022r. – wtorek

Prośbę należy złożyć na piśmie w sekretariacie szkoły nie później niż dwa tygodnie przed planowanym dniem wolnym. Uprzejmie prosimy o nieprzekraczanie terminów, gdyż ma to związek z koniecznością zorganizowania pracy szkoły.