KONKURSY, SPORT, REKREACJA - wrzesień

Wydarzenie Data Odpowiedzialny
Międzynarodowy Dzień Kropki     kl. I - III, IV- VIII 15.09.  M. Tomala
Konkurs plastyczny „Wakacyjne wspomnienia” - kl. I - VII  6.09 - 10.09 M. Tomala , K. Ceyza,

A. Niewiadomska, N. Namysł

Świetlicowy konkurs plastyczny "Wakacyjna przygoda"   I. Ochal, K. Górczyńska
audycja inauguracyjna SU     kl. IV - VIII 29.09. SU
wybory do SU 20.09. - 23.09 SU
Europejski Dzień Języków Obcych kl. I - III 21.09 - 25.09. N. Namysł, I Brózda
Europejski Dzień Języków Obcych kl. IV - VIII 27.09 - 30.09 J. Kowalczyk, K. Szulc
Akcja informacyjna - wolontariat 06.09 - 26.09 A. Magacz, D. Nowak
Bezpieczna droga do szkoły; bhp w czasie pandemii w kl. I - III początek września wych. klas, K.Karnicka
Tydzien wody 6.09 - 9.09 Ł. Minecki
Konkurs plastyczny "Kardynał S. Wyszyński - Prymas Tysiąclecia"kl. V - VIII 6.09 - 9.09 D. Nowak
Dzień Chłopca 30.09. wych. klas, SU