KONKURSY, SPORT, REKREACJA - luty

           

Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Dzień Bezpiecznego Internetu 08.02.
A . Puzowska - Wawrzyniak, L. Michalska, N. Namysł, SU
Walentynki 
12.02. MSU, SU
Szkolny Konkurs Plastyczny "Kocham moje miasto" kl. I - II   K. Ceyza, M. Hajduk
Szkolny Konkurs Recytatorski "Strofy o moim mieście" kl. III   K. Ceyza, M. Hajduk
Świetlicowy konkurs na kartkę walentynkową   K. Górczyńska
Świetlicowy konkurs plastyczny "Poznań - moje miasto"   M. Jurga
Konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych pt. "Czytam i rysuj" do 21.02. A. Ziołek