WYNIKIETAPU SZKOLNEGO

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO:

Możliwe do zdobycia 50 pkt. Aby zakwalifikować się do następnego etapu należało uzyskać co najmniej 40 pkt.

Login użytkownika:

Zdobyta liczba punktów:

wkjp40016

2

wkjp40442

10

wkjp24814

40

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego


Etap szkolny
wkm77205 - 12
wkm44502 - 16
wkm87828 - 14
wkm05272 - 23
wkm55967 - 10
wkm72200 - 16

Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego:

Możliwe do zdobycia 50 pkt. Aby zakwalifikować się do następnego etapu należało uzyskać co najmniej 40 pkt.

Login użytkownika:

Zdobyta liczba punktów:

wkja38074

15

wkja58875

17

wkja34902

16

wkja72281

14

wkja59268

24

wkja12333

31

wkja34673

19

Niestety nikt nie uzyskał wymaganej liczby punktów do dalszej kwalifikacji.

WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

wkg39662

32/60

Aby zakwalifikować się do etapu rejonowego, należało uzyskać 80% możliwych do zdobycia punktów, czyli 48.

Data ogłoszenia wyników: 2.11.2021 r.

Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

wkb80095

21/40


Konkurs odbył się 25.10.2021r. Wyniki ogłoszono 26.10.21r.

Uczeń nie zakwalifikował się do dalszych etapów.

Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Kod ucznia/uczennicy:

Liczba uzyskanych punktów:

wkch56529

42/50

wkch34687

25/50

Aby zakwalifikować się do etapu rejonowego, należało uzyskać 80% możliwych do zdobycia punktów, czyli co najmniej 40.

Data ogłoszenia wyników: 28.10.2021 r.

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z wychowania fizycznego

W dniu 22.11.2021odbył się pierwszy stopień Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z wychowania fizycznego.

Uczniowie uzyskali następujące wyniki.

  1. 43 wkwf36580
  2. 50 wkwf21472
  3. 43 wkwf94054
  4. 51 wkwf42017
  5. 47 wkwf43437
  6. 43 wkwf31759
  7. 42 wkwf 38748

Osoby, które uzyskały min. 48 punktów zakwalifikowały się kolejnego etapu konkursu.