Biblioteka

Nauczyciele bibliotekarze:

Arleta Ziołek

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2021/2022.


Poniedziałek  8.00 – 14.00
Wtorek  8.00 – 14.00 (przerwa: 9.40 – 10.25)
Środa  8.00 – 15.00 (przerwa: 11.40 – 12.25)
Czwartek  8.00 – 14.00
Piątek  8.00 – 14.00

 

 

                                   Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece:

 1. Czytelnicy wchodzą do biblioteki w maseczkach.
 1. Po wejściu do pomieszczenia dezynfekują ręce. Nauczyciel również pracuje w środkach ochrony osobistej.
 1. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby, z zachowaniem dystansu 2 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.
 1. Rezerwacji książek można również dokonywać poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 

 

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną i służy realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły; doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz rozwijaniu zainteresowań i potrzeb uczniów. Z biblioteki korzystają wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia: czytelnię oraz wypożyczalnię. Od 1995 r. biblioteka jest skomputeryzowana. Obecnie na wyposażenie biblioteki składa się:

 •   1 komputer do opracowywania zbiorów i obsługi czytelników w programach BiblioMatik oraz MOL 2000+
 • 4 komputery z dostępem do Internetu dla uczniów uczniów i nauczycieli
 •   telewizor, wideo oraz DVD
 •   urządzenie wielofunkcyjne: kserograf, drukarka, skaner


Zbiory biblioteki obejmują:

 •   literaturę dla dzieci i młodzieży (lektury, bajki, baśnie)
 •   beletrystykę, powieści obyczajowe, historyczne, przygodowe, fantastykę
 •   słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy, atlasy
 •   literaturę metodyczną dla nauczycieli
 •   poradniki dla nauczycieli, rodziców i uczniów
 •   zbiory audiowizualne: kasety VHS, DVD, płyty CD
 •   czasopisma dziecięce i młodzieżowe; popularnonaukowe; metodyczne dla nauczycieli
 •   dokumenty życia szkoły: statuty, regulaminy, plany pracy, scenariusze
 •   teczki i segregatory tematyczne

Regulaminy biblioteki:


a. wypożyczalnia:

 1.   Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 2.   Z zasobów biblioteki można korzystać na miejscu( w czytelni) lub wypożyczać je do domu.
 3.   Jednorazowo uczeń może wypożyczyć cztery książki (w tym dwie lektury)
 4.   Wszystkie książki wypożycza się na okres jednego miesiąca.
 5.   Jednokrotnie można dokonać prolongaty wypożyczonych książek.
 6.   Wypożyczone egzemplarze należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 7.   Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę , zobowiązany jest odkupić taką samą lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8.   Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.


b. czytelnia:

 1.   Czytelnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.
 2.   W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego( słowniki, encyklopedie, leksykony itd.), odrabiać prace domowe lub przeglądać czasopisma.
 3.   Korzystający z czytelni obowiązany jest wpisać swoje dane osobowe do"Zeszytu czytelni".
 4.   W czytelni obowiązuje cisza i spokój.

 

Multimedialne Centrum Informacyjne:


W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską od września br. działa w bibliotece szkolnej sala multimedialna wyposażona w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Uczniowie mogą tu:
- korzystać z edukacyjnych programów multimedialnych
- samodzielnie wyszukiwać informacje w Internecie
- przygotowywać referaty, prezentacje multimedialne itd.