Administracja i obsługa

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI NASZEJ SZKOŁY


mgr Anna Leluk - Sekretarz Szkoły

mgr Ewa Spychała - Kierownik gospodarczy

mgr Renata Pychyńska - Specjalista ds. kadrowych

Tamara Trocka - Specjalista ds. płacowych

Alicja Nowak - Główna księgowa

 

PRACOWNICY OBSŁUGI NASZEJ SZKOŁY


Iwona Czekała

Roma Krigier

Ewa Riedel

Małgorzata Stelmach

Barbara Gulczyńska

Alicja Rodewald

Bogumiła Majewska

Józef Weicher