Świetlica

Świetlica
Pani mgr Iwona Gładkowska, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Iwona Ochal, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Małgorzata Jurga, nauczyciel mianowany,
Pani mgr Alicja Baranowska, nauczyciel kontraktowy,
Pani mgr Karolina Sobkowska nauczyciel kontraktowy