PDF ikonka STATUT SZKOŁY
PDF ikonka STATUT - ANEKS 1
PDF ikonka STATUT- ANEKS 2
PDF ikonka STATUT - ANEKS 3
PDF ikonka STATUT - ANEKS 4
PDF ikonka KARTA ZACHOWANIA
PDF ikonka PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
PDF ikonka

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I KRYZYSOWEGO
W SYTUACJACH TRUDNYCH

PDF ikonka KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY
PDF ikonka SYSTEMOWE UJĘCIE PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

UWAGA!

Dyrekcja szkoły informuje, że DUPLIKATY legitymacji oraz świadectw szkolnych
wydawane są odpłatnie po uprzednim wpłaceniu na konto szkoły kwoty:

9 zł (legitymacja) oraz
26 zł (świadectwo).

Numer konta: 95 1020 4027 0000 1302 1263 9516

W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę oraz słowo "duplikat legitymacji" czy "duplikat świadectwa".

Kopia przelewu jest jedyną podstawą wydania duplikatu (należy ją dostarczyć do sekretariatu).

UWAGA: wymiana legitymacji spowodowana zmianą adresu jest bezpłatna

 

 

  PDF ikonka    REGULAMIN SZKOŁY
PDF ikonka REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
PDF ikonka REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
PDF ikonka REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH
PDF ikonka REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW
PDF ikonka REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ
PDF ikonka REGULAMIN CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
PDF ikonka REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
PDF ikonka REGULAMIN PRACOWNI PRZYRODNICZEJ
PDF ikonka REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNO - CHEMICZNEJ
PDF ikonka REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PDF ikonka REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH
PDF ikonka TESTY KWALIFIKACYJNE DO KLASY SPORTOWEJ
PDF ikonka REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU