Emeryci

INFORMACJE DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 8 marca 2022r.

 

PDF ikonka

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ

PDF ikonka

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU

PDF ikonka

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO/BOŻE NARODZENIE

PDF ikonka

OŚWIADCZENIE O ŚREDNIM DOCHODZIE NA CZłONKA RODZINY

PDF ikonka

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH EMERYTA/RENCISTY NAUCZYCIELA