Dyrekcja

Dyrektor Szkoły


Pani mgr Aldona Feder

Spotkanie z rodzicami po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź przez Librusa.

Zastępca Dyrektora Szkoły


Pani mgr Mariola Kołodziejczyk 


Spotkanie z rodzicami po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź przez Librusa.

 

NADZOROWANIE SZKOŁY


ORGAN NADZORUJACY

Kuratorium Oświaty 61-967 Poznań ul. Kościuszki 73 tel.061 852-21-62

www.ko.poznan.pl

Wielkopolski Kurator Oświaty

mgr Elżbieta Leszczyńska


ORGAN PROWADZĄCY

Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty 61-706 Poznań ul.Libelta 16/20
tel. 061 878 41 00

www.city.poznan.pl

Dyrektor Wydziału
mgr Przemysław Foligowski

Inspektor rejonowy
mgr Aleksandra Kończal