"Czujemy się wielką Rodziną, w której rządy przypadły mądrości, doświadczeniu, życzliwości i miłości. " 

"Czujemy się wielką Rodziną..." od 3 września 1973 roku, bo wtedy właśnie została oddana naszaz szkoła. Jej historię wyznaczają daty znacznie wcześniejsze. W 1945 roku, w budynku przy ulicy Głównej rozpoczęła naukę młodzież, której życiorys napisała wojna. Po zniszczeniach zmęczone miasto próbowało podnieść się z ruin. Budynek szkoły na szczęście ocalał. Zbudowany z czerwonej cegły, miał też swoją niemiecką, a wcześniej pruską nazwę „Rote Schule”. Jak zapewniał jej powojenny kierownik Pan Bolesław Leszek: była to zawsze „polska szkoła” i tak przetrwała do 1972 roku. Kiedy wybudowano w sąsiedztwie nową szkołę a młodzież znalazła inne miejsce nauki, pozostał tylko budynek i numer. W dawnej osiemnastce znajduje się do dzisiaj Szkoła Podstawowa dla Pracujących, a numer szkoły przejęła „nasza osiemnastka” i tak zaczęła się nowa karta historii naszej szkoły.

 

2013/2014

 • 15 – 16 listopada 2013 roku Obchody 40 – lecia naszej szkoły.

2008/2009

 • Przystąpienie do międzynarodowego projektu Uczenie się przez całe życie – Comenius, pod tytułem Nice To Meet You
 • Pierwsza wizyta na Łotwie w ramach projektu Comenius (p. dyrektor Danuta Paech, p. Irena Brózda, p. Violetta Bociąg)
 • 28 X 2008 roku  - "Nadaję Ci Imię DĄBROSŁAW" - uroczystość posadzenia jednego z 90 dębów
 • przygotowanych z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 • XI 2008 Obchody XXXV – lecia naszej szkoły
 • Wizyta Robocza w Ramach Comenius- Praga
 • Szkoła Podstawowa nr 18 - "przyjacielem szkoły" - Nasza szkoła została uhonorowana tytułem
 • "Przyjaciela Szkoły". Wyróżnienie to przyznała nam Kapituła Wyróżnienie  przy Zespole  Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.

2012/2013

 • Uczniowie klas I- III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH, Ogólnopolskim Teście Ortograficznym oraz w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia
 • udostępnienie uczniom szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

 

Uczniowie klas I- III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH, Ogólnopolskim Teście Ortograficznym oraz w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia
udostępnienie uczniom szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego
Radosna Szkoła

2007/2008

 • Udział w Festiwalu Comeniusa
 • 19 X – wizyta dyrektorów przedszkoli holenderskich – innowacyjna matematyka w nauczaniu początkowym
 • Zbiórka darów dla SP 105 - cyklicznie
 • I Międzyszkolny Gwiazdkowy Turniej Koszykówki
 • 22 I 2008 roku - uroczyste otwarcie sali gimnastycznej po remoncie - obecnością Pan Prezydent
 • Maciej Frankiewicz, a także przedstawiciele Wydziału Oświaty: Pani Grażyna Lisiecka oraz Pan Piotr Kurosiński.
 • 9 VI - Wizyta Prezydenta Miasta Poznania pana Ryszarda Grobelnego - odbyła się w naszej szkole
 • uroczystość wręczenia pucharu i medali za zajęcie I miejsca w zawodach pływackich  uczniów szkół  podstawowych w Poznaniu.

2011/2012

 • Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych. Ten dzień został na stałe wpisany do kalendarza imprez szkolnych

2006/2007

 • Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu e-szkoła
 • I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Strofy o moim mieście dla klas III - cyklicznie
 • I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo‐ Ekologiczny kl. III - cyklicznie
 • Rozpoczęcie projektu Ślady przeszłości 2007
 • Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i uczymy ratować”

2010/2011

 • 16 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowych obiektów sportowych (bieżnia i nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią). Wśród zaproszonych Gości byli: Pani Grażyna Lisiecka –Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Piotr Kurosiński - Kierownik Oddziału  Remontu i Inwestycji, Mariusz Wiśniewski - radny Miasta Poznania oraz Zbigniew Klarzyński - przedstawiciel Rady  Rataje Południowe
 • Udział przedstawicieli klas V w Międzyszkolnym konkursie „Wiemy jak ratować życie” – konkurs organizowany corocznie przez PCK
 • Oddanie do użytku sali zabaw  w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

2005/2006

 • Wizyta nauczycieli z krajów partnerskich w ramach projektu Sokrates Comenius w naszej szkole
 • I Międzyszkolny Konkurs Literacki Tak jak pan Andersen - cyklicznie
 • Zapoczątkowanie Drzwi Otwarte dla 5‐latków i 6‐latków wraz z rodzicami - cyklicznie
 • Warsztaty dla Rodziców dzieci klas integracyjnych
 • Spotkanie z panem Markiem Lenartowskim z okazji obchodów rocznicy Poznańskiego Czerwca

2009/2010

 • 26 – 30 IV Comenius Week w naszej szkole – wizyta studyjna delegacje z czterech państw europejskich!  Do naszej szkoły przybyli nauczyciele z Łotwy, Czech, Cypru i Holandii.
 • 10 III – wizyta duszpasterska księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka
 • 19 VI otrzymanie certyfikatu „ Szkoła bez przemocy” w ramach Ogólnopolskiego projektu
 • społecznego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • Przystąpienie do Projektu „ Poznań stawia na zdrowie”

2004/2005

 • 18-22.X.2004 wizyta w Rydze, w Prywatnej Szkole Podstawowej, w ramach projektu Comenius (pani dyrektor Danuta Paech, p. E. Carlton, p. E. Wesołowska)
 • 29.XI.2004 II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas piątych "Czar Par"