Nasze atuty

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu to szkoła "otwarta i przyjazna dzieciom".
Jest miejscem bezpiecznego, radosnego i twórczego rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny
rozwój dziecka rozumiany jako:

- Wiedza i umiejętności
- System wartości
- Zdrowy styl życia

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, dając uczniowi możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, gwarantując przy tym pomoc wysoko wykwalifikowanych nauczycieli( zobacz publikacje), umożliwiając jednocześnie korzystanie z nowoczesnego wyposażenia szkoły i zapewniając bardzo dobre warunki do realizacji procesu edukacyjnego oraz osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

Nasze atuty:

 

 •  nowoczesne metody i formy nauczania.
 •   autorskie programy edukacyjne nauczycieli.
 •   ogólnoszkolne projekty edukacyjne, liczne imprezy ,konkursy, turnieje, wycieczki tematyczne i turystyczno-krajoznawcze, m.in."Zielone szkoły", wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.
 •   fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 •   udział dzieci w zajęciach reedukacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych.
 •   rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych.
 •   udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 •   rozwój samorządności uczniowskiej.
 •   system wspierania ucznie zdolnego.
 •   udział w Międzynarodowych Projektach SOKRATES-COMENIUS i COMENIUS od 2000. Za największy taki projekt w Europie szkoła otrzymała w 2005r. w Bonn wyróżnienie.
 •   członkostwo w Sieci Szkół Europejskich "European Schoolnet".
 •   udział w międzynarodowym projekcie Spring Day in Europe" (Wiosna w Europie).
 •   certyfikat "Szkoła z Klasą", European Schoolnet", Spring Day in Europe.
 •   certyfikat "Szkoła bez przemocy"
 •   certyfikat "Szkoła łowców talentów".
 •   liczne sukcesy nie tylko rejonowe, wojewódzkie, także ogólnopolskie.
 •   czołowe miejsca w rywalizacji szkół podstawowych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

 

Szkoła posiada:

 •  nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, wykorzystane nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na innych zajęciach edukacyjnych.
 •   skomputeryzowaną bibliotekę ze stałym dostępem do Internetu i czytelnią oraz Multimedialne Centrum Informacji w 2006. współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 •   trzy świetlice szkolne ( w tym dla oddziałów przedszkolnych)
 •   dwie sale gimnastyczne oraz dwa boiska sportowe
 •   boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnię ze skocznią w dal
 •   salkę do gimnastyki korekcyjnej
 •   sale taneczną
 •   salę zabaw
 •   plac zabaw z projektu "Radość szkole"
 •   gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
 •   gabinet terapii pedagogicznej
 •   gabinet terapii wyposażony w nowoczesny sprzęt dydaktyczny do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
 •   stołówkę szkolną
 •   gabinet pielęgniarki
 •   sklepik szkolny
 •   monitoring wizyjny