Nasze tradycje

W naszej szkole nauczyciele współpracują ze sobą bardzo efektywnie, czego dowodem są wypracowane działania, które na stałe weszły do tradycji szkoły i stwarzają jej klimat. Są to zarówno imprezy, które pozwalają uczniom poczuć się jej podmiotem ( np. pasowanie na ucznia ), jak liczne konkursy i zabawy, a także działania o promujące szkołę oraz wiele spotkań kierowanych do rodziców.

1.Uroczystości i apele szkolne:

 • Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 •   Pasowanie Pierwszoklasistów na Ucznia SP18
 •   Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika
 •   Pożegnanie uczniów kl. VI przez kl. V
 •   Święto z okazji KEN
 •   Apel z okazji 11 XI - rocznicy odzyskania niepodległości
 •   Apel z okazji 3 V - rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 •   Dzień Wiosny
 •   Andrzejki
 •   Imieniny Patrona
 •   Jasełka bożonarodzeniowa
 •   Uroczyste klasowe spotkania wigilijne
 •   Baliki karnawałowe
 •   "Zając w klasach I - III"2. Uroczystości i imprezy środowiskowe:

 •   Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania kl. IV - VI
 •   Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Uczniów Klas Trzecich
 •   Międzyszkolny Konkurs Plastyczny -"Poznań - moje miasto"dla klas I- III
 •   Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Strofy o moim mieście"
 •   Międzyszkolny Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora SP 18
 •   Międzyszkolny Gwiazdkowy Turniej Mini Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora SP18
 •   Wielkanocny Turniej Mini Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora SP18
 •   Międzyszkolny konkurs wiedzy o Poznaniu
 •   Festyn Sportowo - Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Sportu
 •   Udział w akcji "Sprzątanie świata"
 •   Spotkania z cyklu: "Przedszkolacy w szkole"
 •   Zajęcia otwarte dla rodziców kl. 0 - VI
 •   Lekcje gier i zabaw dla rodziców klas I - III
 •   Cykliczne prelekcje dla rodziców o charakterze pedagogiczno - psychologicznym( np. "Co to jest dysleksja", "Zdrowe odżywianie", "Nałogi i uzależnienia")
 •   Koncerty dla rodziców ( Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, kolędowanie ).
 •   Bal Karnawałowy - organizowany przez Radę Rodziców dla dorosłych3. Inne działania:

 •   Sport na wesoło klas I - IV
 •   Baśń i sport dla klas V
 •   Akcje charytatywne, m. in. "Radość pod choinkę", "Góra grosza"