Wsparcie dla rodziców

  • Zazwyczaj wszyscy rodzice świadomi są, że dzieci mogą korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga w trudnej sytuacji. Coraz więcej jednak dorosłych zdaje sobie sprawę, że cała rodzina może uzyskać pomoc w wielu kryzysowych sytuacjach (rozstanie, rozwód, budowanie relacji z dzieckiem po rozpadzie rodziny, uzależnienie, brak pracy, śmierć w rodzinie, choroba). Wszystkie te konteksty tworzą atmosferę, w której dziecko żyje, doświadcza emocji. Wpływają na jego relacje z dorosłymi i rówieśnikami. Dlatego też szeroko rozumiana opieka nad dzieckiem wymaga wzmocnienia rodziny i uwzględnienia każdej sytuacji. Psycholog i pedagog służą rozmową, radą, niekiedy interwencją terapeutyczną. Można umówić się na spotkanie indywidualne czy rodzinne zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i po południu.
  • Rodzice mogą korzystać ze wsparcia pedagogicznego w procesie wychowawczym, budowaniu systemu norm i zasad, kształtowaniu autonomii, systemu wartości, adekwatnej samooceny. Z psychologiem czy pedagogiem mogą wypracować strategie wspierania swojego dziecka w rozwiązywaniu naturalnych problemów rozwojowych ( np. rówieśniczych) bez nadmiernej ingerencji z dbałością o jego bezpieczeństwo i samodzielność.
  • Spotkania mogą być pomocne w opracowaniu dobrych dla dziecka form organizacji procesu nauki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, predyspozycji i dojrzałości do nauki. Określeniu obszaru w którym pomoc rodzica jest niezastąpiona, i obszarów w których każda ingerencja prowadzi do bezradności dziecka i wycofania z aktywności.
  • Rodzice naszych uczniów mogą korzystać także z wykładów - prelekcji psychologa lub pedagoga ( „ Jak pomóc dziecku się uczyć?” „Sytuacje ryzyka w okresie dojrzewania” „Czy moje dziecko ma ADHD – każde dziecko może nauczyć się reguł” „ Mity i prawdy o uzależnieniach, prawdziwe problemy nastolatków”).