Interwencje wychowawcze

Możecie Państwo doświadczać wątpliwości, gdy wasze dziecko sprawia trudności wychowawcze w szkole lub w domu. Niekiedy bardzo pomocne jest omówienie takich sytuacji z psychologiem lub pedagogiem, wspólne poszukiwanie przyczyn i rozwiązań.

  • Czasami konieczne jest opracowanie strategii zmian w rodzinie, prowadzącej do stopniowej zmiany niepożądanych zachowań. Psycholog i pedagog w takich sytuacjach pracują indywidualnie z dzieckiem, często też z towarzyszącym dziecku rodzicem. Bardzo istotne jest, aby rodzice śmiało zgłaszali niepokojące sytuacje i docenili swoją rolę w procesie wychodzenia z kłopotów.
  • Niekiedy istotna jest interwencja w klasie lub wobec grupy rówieśników. Wtedy wraz z wychowawcą przygotowywane są warsztaty, czy inne techniki pedagogicznej czy psychologicznej interwencji.