Z przyjemnością informujemy, że nasze zgłoszenie do projektu Geniallne Szkoły zostało rozpatrzone pozytywnie, dzięki czemu szkoła znalazła się na ogólnopolskiej mapie innowacyjnych placówek, które wykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych. Link do mapy: Geniallne Szkoły!
 

Projekt Geniallne Szkoły powstał we współpracy z Genially i Ambasadorami Genially w Polsce, a jego koordynatorami są Beata Chodacka, Agnieszka Halicka i Mateusz Łysek.

Zrealizowany w szkole projekt był zadaniem publicznym zleconym Wielkopolskiemu Związkowi Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych i wspartym finansowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Koordynatorem całości projektu był Jacek Behrendt i zawierał on w swoim scenariuszu wiele rozmaitych przedsięwzięć doskonale wpisujących się w obchody 100. rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, stanowiąc nasz symboliczny wkład w ich realizację:

Więcej informacji„BOHATEROWIE ŻYLI I ŻYJĄ WŚRÓD NAS, WIELKOPOLAN”

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Szkoła w ramach projektu unijnego Zdalna Szkoła otrzymała jeden laptop ze słuchawkami.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56 zł

UE stopka

Od stycznia do marca uczniowie szkoły realizowali projekt zatytułowany „Generał Kazimierz Raszewski - oficer kawalerii Armii Wielkopolskiej'”, na który składały się trzy konkursy poświęcone pochodzącemu z Wielkopolski gen. broni Kazimierzowi Raszewskiemu (1864-1941) - generałowi Wojska Polskiego, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej podczas której za męstwo wykazane w boju otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działaczowi i społecznikowi, a obecnie patronującemu działającemu w szkole Szkolnemu Klubowi Krótkofalowców SP3PGR.

Więcej informacji „GENERAŁ KAZIMIERZ RASZEWSKI - OFICER KAWALERII ARMII WIELKOPOLSKIEJ”