W listopadowe przedpołudnie na sali gimnastycznej miała miejsce uroczystość podsumowująca zrealizowany przez uczniów szkoły projekt „Polak, Węgier, dwa bratanki”, którego scenariusz w zamyśle jego pomysłodawcy Jacka Behrendta opierał się na zorganizowanej przez młodych krótkofalowców, członków Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR polsko-węgierskiej akcji dyplomowej „AWARD 1956”, mającej na celu uczczenie kolejnej 61. rocznicy tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski i Węgier, tj. Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 i Powstania Węgierskiego 1956.

Więcej informacji„POLAK, WĘGIER, DWA BRATANKI”

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Przeciwdziałania i Ograniczania Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich. Program realizowany jest we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, Strażą Miejską oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII.

Więcej informacji Programu Przeciwdziałania i Ograniczania Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich