„POLAK, WĘGIER, DWA BRATANKI”

W listopadowe przedpołudnie na sali gimnastycznej miała miejsce uroczystość podsumowująca zrealizowany przez uczniów szkoły projekt „Polak, Węgier, dwa bratanki”, którego scenariusz w zamyśle jego pomysłodawcy Jacka Behrendta opierał się na zorganizowanej przez młodych krótkofalowców, członków Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR polsko-węgierskiej akcji dyplomowej „AWARD 1956”, mającej na celu uczczenie kolejnej 61. rocznicy tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski i Węgier, tj. Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 i Powstania Węgierskiego 1956.

Akcję patronatem honorowym objęli: Jej Ekscelencja ambasador Węgier w Warszawie, prezydent Poznania oraz stowarzyszenia kombatanckie zrzeszające uczestników wydarzeń 1956 roku. Po przywitaniu przez Panią dyrektor przybyłych gości w osobach: kierownika Oddziału Ekonomicznego Wydziału Oświaty Małgorzaty Szerszeń, reprezentującej Prezydenta Miasta Poznania, adiunkta Zakładu Filologii Ugrofińskiej Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza dr. Pawła Kornatowskiego, prezesa Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. Jacentego Górala oraz prezesa Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. ppłk. Włodzimierza Marciniaka uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny nawiązujący do tematu projektu, w szczególności obejmujący: prezentacje multimedialne dotyczące ciekawostek związanych z Węgrami, historii wzajemnych stosunków polsko-węgierskich, relację z miejskich obchodów 61. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 w Poznaniu oraz wizyty delegacji klubu SP3PGR w ambasadzie Węgier w Warszawie, recytację wierszy, a także zagranie utworów Liszta i zatańczenie czardasza wywodzących się z Węgier. Ppłk Włodzimierz Marciniak wręczył na ręce Pani dyrektor i przedstawicieli klubu SP3PGR ufundowany przez siebie puchar i dyplom za zajęcie II miejsca przez stację klubową pracującą pod okolicznościowym znakiem SN61PPC w tegorocznych ogólnopolskich zawodach „Poznański Czerwiec 1956”. Członkowie klubu SP3PGR, w osobach Hani i Jagody zaprezentowali wyniki tegorocznej akcji „AWARD 1956”, której laureatami otrzymując stosowne dyplomy zostało 57 osób i klubów z 13 krajów, w tym odległego Libanu. Jacek Behrendt SQ3OPM, będący także prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców wraz z Panią dyrektor wręczyli sześciu uczniom dyplomy extra, za pełnienie podczas akcji funkcji operatora stacji okolicznościowej SN61PW. Ponadto każdego z przybyłych gości Pani dyrektor uhonorowała wyrażonym na piśmie podziękowaniem. Po uroczystości na sali gimnastycznej Pani dyrektor podjęła w swoim gabinecie wszystkich gości filiżanką kawy i słodkimi wypiekami.