„GENERAŁ KAZIMIERZ RASZEWSKI - OFICER KAWALERII ARMII WIELKOPOLSKIEJ”

Od stycznia do marca uczniowie szkoły realizowali projekt zatytułowany „Generał Kazimierz Raszewski - oficer kawalerii Armii Wielkopolskiej'”, na który składały się trzy konkursy poświęcone pochodzącemu z Wielkopolski gen. broni Kazimierzowi Raszewskiemu (1864-1941) - generałowi Wojska Polskiego, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej podczas której za męstwo wykazane w boju otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działaczowi i społecznikowi, a obecnie patronującemu działającemu w szkole Szkolnemu Klubowi Krótkofalowców SP3PGR.

Głównym konkursem i motorem sprawczym całości projektu była VIII edycja Konkursu Generalskiego, który młodzi krótkofalowcy pracujący pod okolicznościowym znakiem SN0GKR pod opieką Jacka Behrendta SQ3OPM przeprowadzili na falach eteru od 8 do 31 stycznia. Konkurs Generalski, jak i cały projekt wpisał się w obchody 100. rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, a jego podsumowanie miało miejsce w poniedziałek 26 marca 2018 roku. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Danuta Paech od przywitania przybyłych gości w osobach: Piotra Monkiewicza, Wawrzyńca Wierzejewskiego, Wojciecha Lisieckiego i płk. Jacentego Górala. Jacek Behrendt obecny na sali w mundurze oficera dokonał podsumowania Konkursu Generalskiego, pośród którego laureatów sklasyfikowanych w sześciu kategoriach, ze względu na jego specyfikę i międzynarodowy zasięg na uroczystość mógł przybyć tylko jeden - Kornel Powicki SP3SFS, będący zwycięzcą grupy A - stacje indywidualne, któremu nagrody wręczyli Jacek Behrendt SQ3OPM oraz przedstawiciel fundatora okazałego pucharu dyrektor Biura Zarządu Automobilklubu Wielkopolski Piotr Monkiewicz. Fundatorem pucharu dla zwycięzcy grupy C - stacje wojskowe, był po raz kolejny prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Jacenty Góral. Pięcioro uczniów odebrało nagrody dla najaktywniejszych operatorów okolicznościowej stacji radiowej SN0GKR. Nagrody otrzymali również trzej laureaci konkursu wiedzy o Generale, zorganizowanego przez Sławomira Brambora i sześciu laureatów konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Annę Niewiadomską. Fundatorami wszystkich nagród był Automobilklub Wielkopolski, którego gen. Raszewski przed 95 laty był współzałożycielem i pierwszym prezesem. Po ceremonii dekoracji laureatów wszystkich konkursów uczniowie zaprezentowali zgromadzonej publiczności krótki program artystyczny połączony ze wspólnym śpiewanie pieśni legionowych i patriotycznych. Po występie uczniów nagrodzonym gromkimi brawami głos zabrał prezes Wojciech Lisiecki, który w ciekawy sposób wraz z uczniem szkoły w mundurze ułana zaprezentował historię kawalerii i dzień dzisiejszy kontynuatorów kawaleryjskich tradycji, tj. Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania. Na zakończenie uroczystości dyrektor Danuta Paech wręczyła przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń, które wsparły realizację projektu pisemne podziękowanie. Po zakończeniu uroczystości Wojciech Lisiecki, jak widać na zdjęciach miał jeszcze wielu zwolenników swoich kawaleryjskich opowieści…