„BOHATEROWIE ŻYLI I ŻYJĄ WŚRÓD NAS, WIELKOPOLAN”

Zrealizowany w szkole projekt był zadaniem publicznym zleconym Wielkopolskiemu Związkowi Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych i wspartym finansowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Koordynatorem całości projektu był Jacek Behrendt i zawierał on w swoim scenariuszu wiele rozmaitych przedsięwzięć doskonale wpisujących się w obchody 100. rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, stanowiąc nasz symboliczny wkład w ich realizację:

  • wystawa pn. „Bohaterowie Niepodległej” prezentowana w szkole i Domu Kultury „Jędruś”, na którą złożyły się biogramy 24 Bohaterów niepodległości i wolnej Polski (Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Józef Dowbor-Muśnicki, Józef Haller, Stanisław Taczak, Mieczysław Paluch, Władysław Anders, Jędrzej Moraczewski, Wojciech Trąmpczyński, Tadeusz Kutrzeba, Franciszek Wład, Stanisław Mikołajczyk, Lech Nejman, Stanisław Kasznica, Władysław Borowiec, Paweł Kaczmarek, Łukasz Ciepliński, Marian Orlik, Bonifacy Adamski, Jan Żurek, Stefan Górski i nadal żyjący Jan Podhorski) przedstawione na planszach formatu 70 x 100;
  • w ramach przedmiotu Historia przeprowadzono z uczniami klas siódmych i ósmych sześć lekcji patriotyzmu dotyczących wybranych Bohaterów, w tym z udziałem członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesów obu stowarzyszeń realizujących zadanie;
  • wycieczka do Warszawy, w której brali udział uczniowie klas VII i VIII z obecnością:

- w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej, w tym spotkanie z reżyserem Arkadiuszem Gołębiewskim, autorem filmu Kwatera „Ł” prezentowanego uczestnikom wycieczki w autokarze podczas przejazdu do Warszawy oraz zapalenie zniczy i złożenie wiązanek kwiatów,

- przy Grobie Nieznanego Żołnierza z zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów,

- na terenie Panteonu Narodowego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w tym spotkanie z Witoldem Mieszkowskim, synem admirała Stanisława Mieszkowskiego, zapalenie zniczy, złożenie wiązanek kwiatów,

- w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spotkanie z przedstawicielem Muzeum.

  • konkursy historyczne, na prezentację multimedialną (klasy VI-VIII) oraz plastyczny (klasy III-V) poświęcone wybranej postaci historycznej związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Decyzją komisji konkursowych obradujących pod przewodnictwem dyrektor Aldony Feder nagrody w obu konkursach przyznano w sumie 12 uczniom.
  • krótkofalarska akcja dyplomowa „Bohaterowie Niepodległej”, której bezpośrednimi wykonawcami byli uczniowie szkoły, członkowie Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR. Pracując w eterze pod okolicznościowymi znakami SN100I, HF100PW (znaki przydzielone klubowi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego) nawiązali w sumie 1893 dwustronnych łączności z 1066 korespondentami z 33 krajów świata. Laureatami akcji zostało 128 radioamatorów z 23 krajów, którzy nawiązali minimum 5 dwustronnych łączności radiowych ze stacjami okolicznościowymi - dla stacji polskich, 2 łączności - dla stacji spoza Polski lub jedną łączność dla stacji spoza Europy. Siedmioro uczniów, operatorów klubowej stacji radiowej zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi. Wzór dyplomu laureata oraz okolicznościowa karta QSL zaprezentowano poniżej.
  • uroczystość podsumowująca zadanie miała miejsce 13 grudnia 2018 roku na terenie Domu Kultury „Jędruś” w Poznaniu. Tuż przed jej rozpoczęciem gen. bryg. Jan Podhorski dokonał otwarcia wystawy „Bohaterowie Niepodległej”. Podczas uroczystości koordynator zadania podsumował w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną poszczególne działania wchodzące w skład projektu. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu w asyście gospodarza uroczystości, dyrektor szkoły Aldony Feder wręczyli nagrody przyznane uczniom. Scenografię i część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie szkoły, występujący także w historycznym umundurowaniu przed stu laty. Uroczystość zakończył poczęstunek zorganizowany przez gospodarza uroczystości na terenie szkoły dla przybyłych gości.