„CLIL czyli angielski w codziennym życiu English in real life”

W klasie 3a w roku szkolnym 2021/2022 została wprowadzona innowacja pedagogiczna z j.angielskiego  „CLIL czyli angielski w codziennym życiu – English in real life” realizowany przez p. Joannę Kowalczyk i Natalię Namysł.

            Uczniowie i uczennice w ramach innowacji raz w tygodniu uczą się j.angielskiego na lekcjach matematyki, przyrody czy wychowania fizycznego.

Uczniowie dzięki zajęciom:

  • Dowiedzą się, że języka obcego można nauczyć się wszędzie;
  • Pogłębiają ogólną wiedzę, wzbogacają swoje słownictwo oraz doskonałą poszczególne sprawności językowe;
  • Kształtują postawę tolerancji i otwartości na inne kultury;
  • Rozwijają swoje pasje związanej z nauką języka angielskiego poprzez pokazanie jak duże znaczenie ma znajomość języka we współczesnym świecie;
  • Rozwijają poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.
  • Zrozumieją, że nauka języków obcych jest naprawdę przyjemna.