Nauka pływania dla klas II i III

Celem projektu realizowanego przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu jest nauka i doskonalenie umiejętności pływania wśród uczniów klas II i III szkół podstawowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na akwenach wodnych. Co roku z oferty korzysta ponad 70 szkół podstawowych z terenu miasta Poznania.

Nauka prowadzona jest przez wykwalifikowanych instruktorów i odbywa się w trakcie roku szkolnego na wszystkich poznańskich basenach. W procesie szkolenia dzieci nie tylko opanowują pływanie w stopniu podstawowym, część z nich zdaje egzamin na kartę pływacką.


Program „Nauka pływania dzieci klas II i III” finansowana ze środków samorządowych miasta Poznania została zapoczątkowana w 1991 roku. Szkoła nasza uczestniczy w tym programie od samego początku.