„Szkoła bez Przemocy”

Każdego roku organizowaliśmy wydarzenie integrujące społeczność szkolną. Tworzyliśmy klimat współpracy i zabawy przełamujący stereotypy, pozwalający wyjść poza przypisane role i wizerunek. Atmosfera serdeczności, żartu i zabawy ociepla wzajemne stosunki, co tworzy nastrój, w którym łatwiej jest o życzliwość niż wrogość i agresję.

Obchody Dnia Szkoły bez Przemocy wpisują się doskonale w tradycję szkoły i klimat rozumienia profilaktyki agresji nie jako moralizujących pogadanek lecz jako realnych, pozytywnych doświadczeń tworzących więzi w środowisku i wydobywających zasoby społeczności. Podczas takich społecznych działań uczniowie i nauczyciele dostrzec mogą swoje pozytywne cechy, talenty, zamiłowania, pasje i aspekty również pozaszkolnego życia. Sprzyja to większej bezpośredniości, otwartości i zaufaniu – co tworzy zdrowy klimat szkoły.

„Kuźnia talentów – odkryj w sobie to co najcenniejsze”, 2008

Odkrywanie zasobów; pasji, talentów, zamiłowań, uzdolnień. Tego dnia odbywały się galerie hobbystyczne, warsztaty artystyczne, dyscypliny sportowe i inne prezentacje w których brali udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Gościnnie wystąpił zespół wokalno-taneczny BeeZee z naszą uczennicą w składzie, do wspólnego tańca przyłączyli się również pozostali uczniowie.

„Poszukiwacze przygód - nasze spotkania książką i filmem” 2009.

Zabawy, quizy wokół tematyki literackiej i filmowej. Młodsi uczniowie w ramach działań integracyjnych uczestniczyli w paradzie kostiumów baśniowych. Starsi uczniowie brali udział w konkursie „Zgadnij czyj to głos”, podczas którego wysłuchiwali nagranych wcześniej fragmentów literatury młodzieżowej czytanej przez nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły. Imprezie towarzyszyły wystawy książek, kolekcje czasopism. Każda klasa, również nauczyciele, układali „Bajki alternatywne” czyli spontanicznie opowiadane i zapisywane historie oparte na losowanych ilustracjach. Zwieńczeniem projektu były seanse filmowe. Tym razem obchody Szkoły bez Przemocy oparte były na wspólnej, twórczej zabawie, podczas której stworzyliśmy klimat serdeczności wychodząc poza codzienne role i sytuacje.

„ Turystyka – sport i rekreacja; jak bezpiecznie spędzić czas?” 2010,

Impreza połączona z festynem szkolnym. Promowaliśmy sport i rekreacje oraz turystykę jako sposób bezpiecznego spędzenia czasu.

Bezpieczeństwo, dbałość o zdrowie swoje i otoczenia, podkreślaliśmy poprzez obowiązkowy strój – ochraniacze, kaski i inne akcesoria służące ochronie podczas uprawiania sportu. Imprezie towarzyszył konkurs na plakat
„ Turystyka, sport i rekreacja w klasie”
a także mecze i konkurencje sportowe w mieszanym składzie nauczycielskim i uczniowskim. Zabawie towarzyszyły liczne galerie tematyczne ( sport i turystyka uczniów i nauczycieli). Zwieńczeniem imprezy był rajd rowerowy uczniów i nauczycieli, oraz seans filmowy dla tych mniej aktywnych („Asterix i Obelix na olimpiadzie”). Zbudowano porozumienie, zabawę pełną tolerancji, współpracy i szacunku. Nacisk położyliśmy, pomimo sportowej tematyki, nie na rywalizację – ale na wspólną zabawę i integrację. Klimat serdeczności, zmniejszona anonimowość, poczucie wspólnego sukcesu jakim był projekt jest istotnym czynnikiem chroniącym środowisko szkolne przed agresją.

„Trzymaj formę - Stawiamy na rodzinę” 2011 ,

Impreza o tradycyjnym charakterze sportowo-rekreacyjnym, w połączeniu z warsztatami tematycznymi i plastycznymi. W zasobach rodziny, wspólnie spędzanym czasie, więziach, umiejętności współdziałania, zabawy, rozwiązywaniu problemów dostrzegamy najistotniejszy czynnik chroniący przed destrukcją i wejściem w zachowania ryzykowne. Integrując rodziców ze społecznością nauczycieli inwestujemy także w relacje, kontakt i porozumienie istotne na dalszych etapach rozwiązywania problemów wychowawczych.

„Zaczytani – zaczarowani, świat wokół książki 2012.

Wszyscy chętni przygotowali kostium ulubionego bohatera literackiego/bajkowego na konkurs „Parada postaci literackich i bajkowych”. Uczniowie i nauczyciele przynieśli na ten dzień swoją ulubioną książkę lub czasopisma – stworzyliśmy wspólną galerię „To polecam do czytania”. Tego dnia odbył się też kiermasz książki. Każdy chętny mógł się przygotować na konkurs recytatorski na wesoło(łamańce językowe). „Zaczytani – zaczarowani” to był również dzień prezentacji własnej twórczości literackiej (opowiadania, wiersze, pamiętniki), tematycznego przedstawienia teatralnego IIIB, zabawy na klasowych warsztatach, prezentacjach, słuchowiskach, konkursach czytelniczych oraz konkursach plastycznych.

Projekt ten był niezwykłą okazją do integracji społeczności szkolnej, odkrywania własnych talentów, mocnych stron i pasji. Zobaczenia się wzajemnie w nowej sytuacji, przełamania stereotypów i kształtowania wspaniałych nawyków. Okazało się że nasi uczniowie znają książki, nie zapomnieli o czytaniu i potrafią zachęcić innych do sięgania po pisane historie!

W kolejnych latach, pomimo zakończenia kampanii, wracaliśmy do udanych projektów, aby poprzez takie niecodzienne wydarzenia i imprezy tematyczne integrować społeczność szkolną i uczyć dzieci współpracy oraz dostrzegania swojej pozytywnej indywidualności.