„Plebiscyt na najsympatyczniejszą klasę”.

Pedagog wraz z zespołem wychowawczym opracowali system punktacji zachowania i postaw prezentowanych przez klasy, pozwalający na coroczną ocenę i pozytywna klasową rywalizację.

Nauczyciele przedmiotowi oraz wychowawcy wypełniają arkusz z rubrykami opisującymi obszar funkcjonowania klasy. Każda klasa poznaje swoje mocne i słabe strony oraz obszary do doskonalenia poprzez analizę przyznanych punktów w kolejnych pozycjach (analiza pod kątem wzajemnej dbałości o fizyczne bezpieczeństwo, koleżeńskość w grupie, ustawienie klasy przed salą lekcyjną, dbałość o estetykę sali, aktywność na zajęciach, zachowanie kultury osobistej, ograniczanie wulgaryzmów, aktywność społeczna klasy). Grupa może poprzez porównanie wyniku z bieżącego i poprzedniego roku ocenić postęp i zmiany w poszczególnych sferach.

Zwycięska klasa ( uzyskała najwyższą średnią w plebiscycie) otrzymuje na początku czerwca puchar, dyplom i nagrodę rzeczową dla klasy.

Wyniki poszczególnych klas i osiągnięcia w kolejnych sferach omawiane i analizowane są na radzie analitycznej. Wychowawca i grupa zyskują informacje na jakich obszarach aktywności i autoprezentacji skupić się w kolejnym roku szkolnym, nauczyciele ukierunkowują pracę wychowawczą z klasą na poprawienie zachowania grupy w obszarze, który okazał się najsłabszą stroną.

Plebiscyt jest ciekawą zabawą z elementami konstruktywnej rywalizacji, a dla nauczycieli dobrą okazją do wymiany spostrzeżeń na temat dotychczasowych działań wychowawczych i funkcjonowania grup.