RELIGIA 2021/2022

WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Klasa I

Pan Bóg jest naszym ojcem – podręcznik cz.1 i 2 + ćwiczenia

ks. Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa II

„Chcemy Poznać Pana Jezusa” - podręcznik z ćwiczeniami dla klasy drugiej szkoły podstawowej część I i II

red. ks. Paweł Płaczka

Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa III

Przyjmujemy Pana Jezusa – podręcznik + karty pracy

(red). J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem– podręcznik + karty pracy

(red). J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa V

Bóg szuka człowieka– podręcznik cz. 1 i 2 +ćwiczenia

Beata Zawiślak ks.Marcin Wojtasik

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa VI

„Jezus nas zbawia”- podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla szóstej klasy szkoły podstawowej część I i II

red. Beaty Zawiślak USJK i ks. Marcin Wojtasika

Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa VII

Spotkanie ze Słowem – podręcznik +karty pracy

(red). J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa VIII

Aby nie ustać w drodze – podręcznik

(red). J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań