EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Podstawowa informacja o egzaminie uwzględniająca zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na rok 2021.

 1. Język polski - 25 maja.
 • Czas trwania - 120 min.
 • Zmniejszona jest liczba zadań w arkuszu egzaminacyjnym
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać 45 punktów.
 • W części I arkusza (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach) uczeń może zdobyć 25 pkt, w tym ok.50% za zadania otwarte).
 • W części II arkusza (wypracowanie) – temat do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • Lista lektur, których znajomość treści i problematyki będzie sprawdzana w zadaniach egzaminacyjnych:
 1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
 2.  Aleksander Fredro, Zemsta;
 3.  Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
 4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 5.  Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość);
 6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
 7.  Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
 8.  Juliusz Słowacki, Balladyna;
 9.  wiersze wybranych poetów.
 • Uczeń może również odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.
 1. wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego
 2. wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza
 3.  Ignacy Krasicki, Żona modna
 4. Sławomir Mrożek, Artysta
 5.  Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 6.  Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).
 1. Matematyka - 26 maja
 • czas trwania - 100 min.
 • Zmniejszona jest liczba zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym do 4.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać 25 punktów, w tym: 15 pkt za zadania zamknięte, 10 pkt za zadania otwarte.
 1. Język angielski, język niemiecki - 27 maja
 • czas trwania - 90 min.
 • W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 55 pkt.
 • Średni oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych - A2.

Szczegółowe informatory z przykładami zadań dostępne są na stronie cke.gov.pl oraz oke.poznan.pl.