"Młodsze to i owo"


Gazetka "Młodsze To i Owo", nad którą opiekę sprawuje opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Karnicka, powstała w roku szkolnym 2011/2012. Na początku była dodatkiem do istniejącej już gazetki "To i Owo". Od roku szkolnego 2012/2013 jest wydawana samodzielnie. Obecnie gazetka wydawana jest co dwa miesiące, tworzą ją chętni uczniowie klas III, którzy działają w MSU. Przygotowują materiały, krzyżówki, rebusy, porady. Ma stałe rubryki, w których poruszane są różnorodne tematy. Gazetka nie tylko informuje, ale też uczy. Zapraszamy do lektury.