"To i owo"

Gazetka "To i Owo", nad którą opiekę sprawowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego - Mariola Kołodziejczyk, powstała w roku szkolnym 1991/92.

Od początku skupiała uczniów uzdolnieniach klas IV - VIII o uzdolnieniach humanistycznych, ale także tych, którzy chcieli mówić o szkolnych sprawach. Na początku była pisana ręcznie. Potem pomogli Rodzice, przepisując teksty na maszynie. Gdy tylko pojawiła się możliwość skorzystania z komputera, gazetka zaczęła ukazywać się w nowej, nowocześniejszej szacie graficznej.

Rożnorodna tematyka, wywiady z ciekawymi osobami (Prezydent miasta Poznania - W. SZ. Kaczmarek, Rzecznik Praw Ucznia - A. Matecka, poseł na sejm RP - M. Zieliński, redaktor Radia Merkury - J. Hałasik, redaktor "Gazety Wyborczej - W. Bartkowiak,), a nade wszystko propagowanie tematyki szkolnej zaowocowały nagrodami:

1995/96 - I miejsce w konkursie ogłoszonym przez "Głos Wielkopolski". 1996/97 - II miejsce w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Poznania 1999/00 - I miejsce na najciekawszą relację ze spotkania z M. Musierowicz (organizator - "Gazeta Wyborcza).

Od 2002r. opiekę nad gazetką przejęła E. Domańska, następnie od roku 2005- E.Birkner i V.Glabus-Bociąg.
Od roku szkolnego 2009/2010 nad gazetką szkolną pieczę sprawują : pani Ewa Wesołowska i pani Violetta Glabus-Bociąg.

Obecnie szkolne pisemko ukazuje się co dwa miesiące; redagują je uczniowie klas IV - VI.
W październiku 2006r redakcja gazetki wzięła udział w spotkaniu podsumowującym prace nad okolicznościowymi gazetkami na temat Czerwca `56 i odebrała dyplom oraz upominek w Urzędzie Miejskim w Poznaniu. Uczniowie odwiedzili gabinet Prezydenta Miasta - Pana Ryszarda Grobelnego.

Każdy kolejny numer gazetki "To i Owo" zawiera stałe działy, w których uczniowie informowani są, co się w szkole wydarzyło lub wydarzy. Dowiadują się też jakie rocznice lub święta obchodzimy wraz z krótką informacją na ten temat, mogą poczytać ciekawe prace swoich koleżanek i kolegów, znajdują kącik humoru i rozrywki.

 

Wydanie specjalne 40 - lecie szkoły

Wydanie specjalne 35 - lecie szkoły