Sprawdzian po klasie VI


Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia -
część 1.
- język polski i matematyka, godz. 9:00
część 2.
- język obcy nowożytny, godz. 11:45


Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146
ust. 3 i 4 rozporządzenia - ,
część 1.
- język polski i matematyka, godz. 9:00
część 2.
- język obcy nowożytny, godz. 11:45


SPRAWDZIAN
- powszechny,
- obowiązkowy,
- ponadprzedmiotowy
- zewnętrzny
Bada poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.
Sprawdzian nie będzie wykraczał poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Sprawdza umiejętności ujęte w pięć główne obszary standardów wymagań egzaminacyjnych:
I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Standardy wymagań http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left